STACJE UZDATNIANIA WODY

Stacje uzdatniania wody do jakości wody pitnej

Stacja uzdatniania wody to zespół urządzeń do przygotowania wody spełniającej określone wymagania zależne od jej przeznaczenia.

Woda do picia i dla przemysłu spożywczego musi spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 (Dz. U. z 11 grudnia poz. 2294).

Typowe zanieczyszczenia wody podziemnej to związki żelaza, manganu i amonowe oraz mętność i barwa. Stacje uzdatniania wody muszą zatem obejmować usuwanie tych zanieczyszczeń do jak najniższych zawartości.

W projektowaniu stacji podstawowego uzdatniania wody kierujemy się zasadą, że technologia oparta jest na procesach naturalnych – napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliów, silnych utleniaczy, przyjazna człowiekowi i środowisku.

Typową stację uzdatniania wody podziemnej wg koncepcji UNITEX przedstawia poniższy schemat:

Podstawowe urządzenia SUW tj. aeratory i filtry produkowane są w Zakładzie Produkcyjnym UNITEX w Grudziądzu.

Cechy szczególne i zalety SUW budowanych przez UNITEX to:

  • skuteczne napowietrzanie i odgazowanie wody w aeratorach z poduszką powietrzną,
  • filtry ciśnieniowe z dnem płaskim i dużą liczbą dysz filtracyjnych na jednostkę powierzchni, co gwarantuje równomierne obciążenie złoża filtracyjnego zanieczyszczeniami, równomierny przepływ mediów regenerujących złoże oraz zabezpieczenie przed tworzeniem się martwych stref sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów,
  • zastosowanie złoża katalitycznego o wysokiej zawartości dwutlenku manganu ułatwiającego odmanganianie wody; złoże nie wymaga żadnego uaktywniania ani wpracowania, jest skuteczne, ma bezterminową trwałość,
  • bardzo małe zużycie wody do regeneracji złoża filtracyjnego ze względu na zastosowanie we wcześniejszym etapie wzruszania złoża powietrzem,
  • zastosowanie bezawaryjnej armatury, w tym przepustnic z napędami pneumatycznymi,
  • prosty, przyjazny w obsłudze program sterowania pracą SUW,
  • czytelny panel wizualizacji pracy SUW montowany na elewacji rozdzielni technologicznej,
  • unikalne rozwiązanie sterowania pracą zestawu pomp dystrybucyjnych przystosowane do specyfiki rozbiorów wody w przemyśle mleczarskim.

Prezentujemy kilka z wybudowanych stacji uzdatniania wody w zakładach mleczarskich.

UNITEX zatrudnia grupę specjalistów z dużym doświadczeniem w projektowaniu, budowie i modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) z ujęć podziemnych do jakości wody pitnej przeznaczonej na potrzeby komunalne oraz przemysłu spożywczego, w tym szczególnie mleczarskiego.

Zapraszamy do współpracy.

Siedziba firmy

80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 14A 
tel. 58 552 51 64, fax 58 552 24 17
e-mail: unitex@unitex.com.pl

Dojazd

Zakład produkcyjny

86-300 Grudziądz
ul. Droga Łąkowa 8
tel. 798 705 891
e-mail: produkcja@unitex.com.pl

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.