ZŁOŻE DEMANTEX

DEMANTEX (Masa Katalityczna G-1) jest aktywnym materiałem filtracyjnym przeznaczonym do poprawy warunków usuwania manganu z wody. Głównym składnikiem Demantexu jest naturalna ruda manganu – piroluzyt – dwutlenek manganu, który ma zdolność sorbowania z wody rozpuszczonych związków manganu i utleniania ich tlenem do trudno rozpuszczalnego dwutlenku manganu.

DEMANTEX produkowany jest z rudy wysokomanganowej z gabońskich złóż MOANDA i posiada:

 • wysoką zawartość dwutlenku manganu odpowiedzialnego za katalityczne utlenianie,
 • bardzo dobre właściwości sorpcyjne,
 • certyfikaty instytutów badawczych (Fresenius, Politechnika Gdańska, WSSE Gdańsk) potwierdzające bezpieczeństwo zdrowotne złoża
 • atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
 • CBW Unitex Sp. z o.o. już na początku lat dziewięćdziesiątych XX w jako pierwsza z firm zajmujących się budową bądź modernizacją stacji uzdatniania wody wprowadziła do technologii usuwania manganu naturalne złoża wysokomanganowe.
 • Badano rudy różnego pochodzenia dostępne na rynku – arabskie, indyjskie, gruzińskie, gabońskie uzyskując najlepsze rezultaty w odmanganianiu wody dla rudy ze złóż Moanda z Gabonu.
 • W oparciu o wyniki tych badań oraz obserwacje z ponad 25 lat stosowania wysokomanganowych materiałów filtracyjnych należy podkreślić, że DEMANTEX wyróżnia się najlepszymi właściwościami wśród złóż tego typu dostępnych na rynku.
 • DEMANTEX sprzedawany jest w workach po 25 kg lub w big-bagach po 1000 kg.


Zalety DEMANTEXU:

 • możliwość stosowania filtracji jednostopniowej do usuwania związków Fe i Mn przy odpowiednim doborze wysokości złóż, prawidłowym napowietrzaniu i zależnie od jakości wody.
 • brak konieczności wpracowywania się złoża po wypełnieniu filtra jak i po każdej regeneracji,
 • bardzo duża powierzchnia właściwa – wydłużenie filtrocyklu,
 • możliwość uzdatniania przy odczynie najczęściej spotykanym dla wód naturalnych tj. już od pH około 7.0,
 • wysoka tolerancja na zmiany składu wody uzdatnianej,
 • możliwość zastosowania w filtrach ciśnieniowych jak i w otwartych,
 • możliwość zastąpienia tradycyjnych złóż filtracyjnych w pracujących stacjach uzdatniania wody, bez konieczności ich przebudowy,
 • nieograniczona trwałość.


Właściwości

 • BARWA: czarno - brązowa Przykładowa krzywa przesiewu:
 • CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 4,1 – 4,3 T/m3
 • CIĘŻAR NASYPOWY: 1,9 – 2,0 T/m3
 • POWIERZCHNIA WŁAŚCIWA: 33,1 m2/g
 • WILGOTNOŚĆ: < 9 %
 • ZAWARTOŚĆ MnO2: ≥ 82%
 • GRANULACJA : 1-3 [mm]

Przygotowanie złoża DEMANTEX do pracy

Złoże DEMANTEX przed włączeniem filtra do pracy musi zostać dokładnie odpłukane i zdezynfekowane. W tym celu w filtrze na warstwie podtrzymującej należy ułożyć połowę warstwy DEMANTEXU i wypłukać ją do wypływu klarownych popłuczyn stosując powietrze i wodę z intensywnościami przepływu podanymi poniżej. Następnie włożyć drugą część DEMANTEXU i dokładnie wypłukać. Zdezynfekować złoże roztworem podchlorynu sodowego. Proces wstępnego płukania złoża w razie obecności pyłu w filtracie należy powtórzyć.

Wytyczne do technologii odmanganiania wody z zastosowaniem DEMANTEXU

Zalecana wysokość warstwy DEMANTEXU i prędkość filtracji:

 • Filtracja jednostopniowa – Hmin = 500 mm, Vf max 8 m/h,
 • Filtracja dwustopniowa – Hmin = 400 mm, Vf max 10 m/h,
 • Konieczne napowietrzenie wody – zarówno przed pierwszym jak i drugim stopniem filtracji.

Parametry regeneracji złoża filtracyjnego z warstwą DEMANTEXU:

 • Etap I – przeciwprądowe wzruszanie złoża powietrzem z liniową prędkością przepływu 60 m3/h na m2 powierzchni filtra, w czasie 3-5 min.,
 • Etap II – przeciwprądowe płukanie złoża wodą uzdatnioną z liniową prędkością przepływu 30 m3/h na m2 , w czasie 8-10 minut,
 • Etap III – współprądowe dopłukiwanie złoża wodą uzdatnioną – spust pierwszego filtratu, w czasie 3-5 minut.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU ZŁOŻA DEMANTEX I WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOBORU LUB KONSULTACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY.

Siedziba firmy

80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 14A 
tel. 58 552 51 64, fax 58 552 24 17
e-mail: unitex@unitex.com.pl

Dojazd

Zakład produkcyjny

86-300 Grudziądz
ul. Droga Łąkowa 8
tel. 798 705 891
e-mail: produkcja@unitex.com.pl

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.