FILTRY CIŚNIENIOWE

Filtry typu FERROTEX

Filtry ciśnieniowe są podstawowymi urządzeniami w procesie uzdatniania wody podziemnej do jakości wymaganej dla wody do picia i dla przemysłu spożywczego.

Filtry typu FERROTEX produkowane przez UNITEX złożone są z następujących elementów:

  • zbiornika ciśnieniowego,
  • orurowania z kompletem zaworów,
  • zaworu odpowietrzającego automatycznego i ręcznego,
  • manometrów,
  • złoża filtracyjnego zestawionego zależnie od przewidzianych do usuwania zanieczyszczeń.

Zbiorniki filtrów FERROTEX wykonywane są:

  • ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozją wysokiej jakości powłokami ochronnymi od strony wewnętrznej i zewnętrznej,
  • ze stali kwasoodpornych.

Zakres standardowych średnic produkowanych przez UNITEX zbiorników filtrów zawiera się w przedziale od 800 do 3000 mm.

Zbiornik filtra złożony jest z płaszcza, którego wysokość może być dostosowana do wskazań technologa wody oraz dennicy górnej i dolnej. Zbiornik posiada dwa włazy – górny, zasypowy i boczny, rewizyjny – do kontroli złoża filtracyjnego.

Zbiorniki produkowane są w wersjach:

  • przede wszystkim z płaskim dnem dyszowym, które w przeciwieństwie do pozostałych rozwiązań odpływu filtratu zapewnia równomierne obciążenie hydrauliczne złoża zarówno w czasie pracy, jak i podczas regeneracji, a w rezultacie wpływa na dobry efekt technologiczny oraz eliminuje martwe przestrzenie sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów,
  • na życzenie klienta, z lateralnym systemem odprowadzania filtratu,
  • na życzenie klienta, z dnem dyszowym soczewkowym (wypukłym).

Zależnie od zastosowanej armatury filtry mogą pracować w trybie automatycznym (z przepustnicami z napędem pneumatycznym lub elektrycznym) lub z obsługą ręczną. Pracą filtra może sterować indywidualny sterownik albo sterowanie odbywa się z rozdzielni technologicznej obsługującej pracę całej stacji uzdatniania wody. Na panelu graficznym sterownika można obejrzeć stany poszczególnych urządzeń i armatury.

Wypełnienie filtra decyduje o rodzaju zanieczyszczeń usuwanych z wody. Zatem do optymalnego doboru złoża filtracyjnego niezbędne są wiarygodne wyniki analizy fizykochemicznej wody surowej. Na ich podstawie zaproponujemy zestaw materiałów filtracyjnych do usuwania z wody związków żelaza, manganu, organicznych, utleniania związków amonowych.

Zapraszamy do konsultacji w doborze złoża filtrów.

Filtry ciśnieniowe to inwestycja długoterminowa, na kilkadziesiąt lat i z tego powodu jakość materiałów oraz jakość wykonania mają zasadnicze znaczenie.

UNITEX gwarantuje wysokiej jakości urządzenia, ponieważ jako producent sprawuje pełną kontrolę procesu produkcyjnego – od sprawdzonych przez wiele lat dostawców materiałów, monitoring procesu spawania, wykonanie powłok ochronnych, próby ciśnieniowe zbiorników, montaż instalacji aż po wysyłkę do Zamawiającego.

Filtry FERROTEX posiadają Rekomendację Techniczną ITB RT ITB-1281/2016

Karta katalogowa w PDF -  Karta katalogowa filtrów FERROTEX

Siedziba firmy

80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 14A 
tel. 58 552 51 64, fax 58 552 24 17
e-mail: unitex@unitex.com.pl

Dojazd

Zakład produkcyjny

86-300 Grudziądz
ul. Droga Łąkowa 8
tel. 798 705 891
e-mail: produkcja@unitex.com.pl

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.