AERATORY

Aerator

Aeratory należą do podstawowych urządzeń wyposażenia stacji uzdatniania wody z ujęć podziemnych. Przeznaczone są do napowietrzania wody i w efekcie jej natlenienia i odgazowania.

Konstrukcja aeratorów powinna zapewnić możliwie największą powierzchnię kontaktu wody i powietrza oraz optymalne warunki mieszania napowietrzonej wody.

UNITEX produkuje przede wszystkim aeratory ciśnieniowe.

Mają one wiele zalet:

 • zwartą i zamkniętą konstrukcję,
 • możliwość filtracji wprowadzanego powietrza,
 • prostą, niezawodną budowa,
 • automatyczna praca – rozdeszczowanie wody w poduszce powietrznej,
 • UDT i CE.

 • Zastosowanie aeratorów ciśnieniowych uzasadnione jest zwłaszcza wtedy, gdy głównym celem napowietrzania jest natlenienie wody.

  Aeratory ciśnieniowe produkcji UNITEX to zbiorniki wykonane ze stali czarnej, zabezpieczone wewnętrznie i zewnętrznie wysokiej klasy powłokami antykorozyjnymi lub wykonane ze stali nierdzewnych.

  Do aeratora doprowadzana jest woda i sprężone powietrze pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia wody. Dobór odpowiedniej pojemności aeratora gwarantuje konieczny czas kontaktu wody i powietrza dla zajścia przewidzianych w tym etapie procesów.

  Konstrukcja aeratorów ciśnieniowych produkowanych przez UNITEX została opracowana przez technologów wody na podstawie wyników obserwacji zależności efektów odżelaziania i odmanganiania wody od stopnia jej napowietrzenia i usuwania gazów rozpuszczonych w wodzie.

  Aeratory ciśnieniowe produkowane przez UNITEX wyposażone są w automatyczny układ kontrolujący poziom zwierciadła wody, utrzymujący stałą wielkość poduszki powietrznej, w której rozdeszczowywana jest surowa woda. Podstawowymi elementami układu jest przwodnościowa sonda poziomu montowana wewnątrz rury wodowskazowej i dwa zawory elektromagnetyczne spustowy/wyrzutowy zamontowany na wychodzącym z górnej dennicy przewodzie spustowym i dopuszczający zamontowany na zewnętrznej końcówce poziomej lancy powietrznej umieszczonej w dolnej części walca zbiornika aeratora. Poza tym aeratory wyposażone są w zawór regulacyjny przepływu powietrza, zawór zwrotny i odcinający na dopływie powietrza.

  Praca aeratora rozpoczyna się z chwilą włączenia się pompy zasilającej stację uzdatniania w wodę surową. Woda wpływa do aeratora od góry, a wypływa dołem. Napowietrzanie wody odbywa się dwuetapowo. Woda wpływając do aeratora jest rozdeszczowywana w poduszce powietrznej, gromadzi się w dolnej części, w objętości buforowej, gdzie dostarczane w przeciwprądzie powietrze ponownie napowietrza wodę i gdzie przez pewien czas (czas kontaktu) przetrzymywana jest woda natleniona w celu zainicjowania reakcji oczyszczania. Jednocześnie z aeratora usuwane są niepożądane gazy.

  Wielkość poduszki powietrznej w pracującym aeratorze ustalana jest automatycznie przez układ kontroli poduszki powietrznej współpracujący z elektromagnetycznym zaworem dopuszczającym powietrze i zaworem wyrzutowym do spustu nadmiaru powietrza i niepożądanych, wydzielających się z wody gazów. Zawory sterowane są z rozdzielni technologicznej.

  Gdy poduszka powietrzna jest mała układ dopuszcza powietrze. W chwili gdy poduszka przekroczy wyznaczony maksymalny poziom następuje zamknięcie zaworu dopuszczającego powietrze do aeratora. Następnie otwiera się zawór upuszczający powietrze z poduszki powietrznej. Gdy poduszka powietrzna osiągnie poziom minimalny zawór upuszczający powietrze zostaje zamknięty a otwiera się zawór dopuszczający powietrze do aeratora.

  Sonda poziomu zamontowana jest wewnątrz przezroczystej rury wodowskazu i reguluje różnice poziomów poduszki powietrznej w zakresie ok. 80 ÷150 mm.

  Opisana konstrukcja dzięki rozdeszczowaniu wody w ciągle wymienianym świeżym powietrzu oraz w drugim etapie kontaktowi zbierającej się w dolnej części aeratora napowietrzonej już wody ze strumieniem podawanego od dołu powietrza zapewnia dostatecznie długi czas kontaktu tych mediów i oczekiwany rezultat tego etapu uzdatniania wody – wysokie natlenienie wody i wystarczające odgazowanie.

  Niepotrzebne jest w celu rozwinięcia powierzchni kontaktu mediów i wydłużenia czasu kontaktu różnego typu pierścieni.

  Zbiornik AERATORA CIŚNIENIOWEGO UNITEX TYP A-…. jako zbiornik wodno-powietrzny, zawierający poduszkę powietrzną zgodnie z Dyrektywą PED podlega certyfikacji i jest oznaczany znakiem CE. W związku z tym do każdego aeratora dołączana jest dokumentacja UDT. 

  Karta katalogowa w PDF - Karta katalogowa AERATOR

  Siedziba firmy

  80-298 Gdańsk
  ul. Radarowa 14A 
  tel. 58 552 51 64, fax 58 552 24 17
  e-mail: unitex@unitex.com.pl

  Dojazd

  Zakład produkcyjny

  86-300 Grudziądz
  ul. Droga Łąkowa 8
  tel. 798 705 891
  e-mail: produkcja@unitex.com.pl

  Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
  Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.